ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Tepelné zpracování

Firma Elakov Production s.r.o. zajištuje pro svoje strategické zákazníky z oboru vývoje, konstrukce a výroby elektronových mikroskopů magnetizační žíhání ve vodíkové atmosféře. Jedná se o speciální proces tepelného zpracování za účelem snížení obsahu uhlíku v povrchových vrstvách obrobku. Tato pec je vybavena vlastní výkonnou vývěvou pro vytvoření vakua před započetím vlastního procesu TZ a vysoce bezpečným a přesným systémem kontroly a řízení teploty a průtoku plynů (vodík, argon) v průběhu celého procesu. Propojení pece s PC pro monitorování veškerých procesů a zajištění grafických výstupů konkrétních teplotních cyklů je samozřejmostí.

V rámci výroby tvářecích nástrojů a forem na lisování plastů využíváme vlastní žíhací a kalící pec LAC s ochrannou atmosférou.