ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

O firmě Elakov Production s.r.o

Firma Elakov Production s.r.o., resp. její mateřská společnost, zahájila svoji podnikatelskou činnost v roce 1997. Dnes má firma cca 100 zaměstnanců, podniká ve výrobních prostorách vlastněných mateřskou společností.

Firma zahájila svoji výrobní činnost ve starší výrobní hale, brzy po začátku podnikání se realizovala výstavba dvou nových výrobních hal a rekonstrukce staré původní haly. Rozloha těchto výrobních prostor firmy tehdy činila cca 1500 m².

K těmto výrobním prostorám byla dále v roce 2005 postavena nová dvoupodlažní administrativní budova. V roce 2015 byla dokončena výstavba další výrobní haly o nové rozloze 3000 m². Touto investicí byla zřízena nová moderní pracoviště kontroly jakosti a nová nástrojárna, současně došlo k několikanásobnému nárůstu výrobních a skladovacích ploch na celkových 4500 m².

Díky širokému spektru vlastních technologií v jednom výrobním areálu dokážeme většinu zakázek zajišťovat vlastními kapacitami a pod přímou průběžnou kontrolou kvality a jakosti.