ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Jednoúčelové stroje a přípravky

Pro naše zákazníky zejména z odvětví automobilového a leteckého průmyslu zajišťujeme vývoj, konstrukci a výrobu jednoúčelových přípravků, nástrojů či strojů. Vesměs se jedná o jednoúčelová zařízení pro daný a zákazníkem požadovaný účel

Kontrolní stanice KP 1PRJP0367

Kontrolní stanice KP 1PRJP0367 je poloautomatické zařízení určené k sekvenčnímu přerušování svařovacího procesu bodové svářečky zákazníka na základě zvoleného programu (matice M6 / Podložky) a následné kontrole přítomnosti navařených matic a podložek na čtyřech tvarově odlišných výliscích. Takto navrženým pracovním postupem, který je přerušován po každém svařovacím cyklu jedné reference, je zákazníkovi umožněno včasné zaznamenání a odstranění příčiny vzniku NOK dílu.Ostatní fotografie