ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Hydraulické upínací systémy

Zajišťujeme zejména konstrukci a výrobu, popř. také opravy a servis těchto hydraulických upínacích systémů včetně jejich technologického odzkoušení při obrábění cílových výkovků nebo odlitků, především z duralu a oceli. Vzhledem ke konstrukci hydraulických upínačů se zpravidla jedná o střední a velké výrobní dávky obrobků, které se na těchto přípravcích mají upínat a opracovávat.

Hydraulická stolice

Pro zkoušení upínacích systémů používáme hydraulickou stolici vlastní konstrukce (6 nezávislých okruhů a zkušební tlak až 300 barů).