ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Elakov Production s.r.o. Nosislav

Výroba - CNC obrábění, nástrojárna

Firma Elakov Production s.r.o. je zaměřena na přesné CNC frézování ( včetně 3D plynulého ), CNC soustružení, broušení, elektroerozi apod.. Jedná se zpravidla o kusovou ( prototypovou ) nebo malosériovou výrobu dílů z oceli nebo z neželezných kovů (dural, mosaz, měď , titan apod.) a plastů.

Našimi cílovými skupinami zákazníků jsou výrobci z oboru optoelektronického průmyslu a z automobilového průmyslu, dále firmy, které pro svoji výrobu používají různé tvářecí nástroje a přípravky ( zejména střihací, tažné, ohýbací a lisovací ) a formy na lisování plastů, kdy zajišťujeme jak jejich prvotní výrobu včetně konstrukce, tak následné úpravy, renovace, broušení apod.

Firma Elakov Production s.r.o. často spolupracuje se svými stabilními zákazníky již ve fázi konstrukce a přípravy budoucích výrobků. Výsledkem má být výrobek, který konstrukčně odpovídá požadavkům zákazníka a je navržen technologicky co nejlépe pro výrobu, tedy s optimálním poměrem k ceně výrobku a životnosti nástroje.

Naši konstruktéři, programátoři a seřizovači mají k dispozici špičkové moderní vybavení včetně CAD/CAM softwaru - Edge CAM, dále CAD SolidWorks, Kovoprog ( pro eletroerozivní stroje ) a další.

Veškerá výroba podléhá průběžné i finální kontrole na kontrolním pracovišti firmy, které je vybaveno několika měřícími přístroji od firmy Carl Zeiss a Wenzel.

Firma prosazuje jako svoje základní principy:

Nabízíme: